Nowe przepisy unijne w prawie celnym

Od 1 maja 2016 roku funkcjonują nowe przepisy unijne w prawie celnym. Stosowanie Unijnego Kodeksu Celnego ma uprościć procedury celne, a także ujednolicić postępowania celne.

Do najważniejszych zmian zaliczymy regulacje prawne dotyczące:

  • udzielania informacji przez organy celne,
  • deklaracji wartości celnej,
  • definicji eksportera,
  • zabezpieczenia generalnego,
  • wiążącej Informacji Taryfowej oraz Wiążącej Informacji o Pochodzeniu,
  • przepisów proceduralnych,
  • upoważnionego przedsiębiorcy AEO,
  • instytucji odprawy scentralizowanej,
  • katalogu procedur celnych.

Najistotniejsze zmiany wprowadzane przez UKC oraz opis tych zagadnień: http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny-wdrozenie/ukc