Nowy banknot 1000 NOK

14 listopada Centralny Bank Norwegii wprowadza do obiegu kolejny, a zarazem ostatni banknot z nowej serii - tym razem jest to 1000 NOK. Dotychczasowe banknoty o tym nominale będą ważne jeszcze przez rok.

Na awersie nowych 1000 koron widnieje fala na otwartym morzu, zaś w prawym górnym rogu sylwetka maskonura atlantyckiego. Natomiast na rewersie przedstawiono motyw fal podczas wichury oraz dwa przedstawienia cząsteczki wody - w stanie ciekłym i stałym. Dominującym kolorem jest fioletowy.

 

Źródło: https://www.norges-bank.no/