Odświeżone 100 i 200 euro

Od 28.05.2019 dostępne są nowe wersje banknotów o wartości 100 i 200 EUR - uzupełniają serię "Europa", do której należą już zmodernizowane 5, 10, 20 i 50 euro. Dokonano na nich zmian nie tylko w szacie graficznej, ale także w zabezpieczeniach, które są nowocześniejsze i mają zapewnić lepszą ochronę przed fałszerstwem.

Jedną z bardziej zauważalnych różnic między starą i nową wersją jest zmniejszenie wymiarów banknotów - o ile szerokość pozostała taka jak w poprzedniej serii, to wysokość została zredukowana do 77 mm (będzie identyczna jak w przypadku 50 EUR)


Źródło: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917/Fact_Sheet_RZ_WEB.pl.pdf?d48329445f6cd42dc5ed480fdb8b1cf5&fbclid=IwAR2649mhdBrt_6H0MTKzwY-nK7DYHTsKUAZ9HYBAJy5ZdVIed1sbeE-1jo8