Polimerowe 10 funtów

18 lipca 2017 roku Bank Anglii zaprezentował nowy banknot o nominale 10 GBP. Na awersie widnieje standardowy rysunek przedstawiający Królową Elżbietę II, zaś na rewersie pojawia się portret Jane Austen. Unowocześniono również zabezpieczenia i zmieniono materiał, na którym drukowane są banknoty - obecnie wykorzystywane jest specjalne podłoże polimerowe.

Nowa wersja trafi do obiegu 14. września, a stara pozostanie prawnym środkiem płatniczym tylko do wiosny 2018 roku, dlatego już teraz zachęcamy do jej wymiany we wszystkich kantorach Ka-Bro. Informujemy też, że obecnie nie można używać papierowych banknotów o nominale 5 funtów i w naszych punktach przyjmujemy jedynie ich polimerowe wersje.